Det ble kåret to vinnere av arkitektkonkurransen;
«En pluss en… er tre» og «Historien min»

Les om konkurransen og juryens vurderinger i NAK nr. 527 «OPPTRE – Kostnadseffektiv energioppgradering av småhus i tre».
Last ned  her

Arkitektteamene presenterer forslagene sine:

Innledning Om målet med konkurransen, prosessen og noen resultater fra beregninger av kostander, energibruk og klimafotavtrykk.
Presentasjon av de seks bidragene ved deltagerne og kommentarer fra juryen:
Historien min
Hus i hagen – versjon 2.0
Åpent hus – tette vegger
Malvik 2020
En pluss en… er tre
Huset i Sandefjord
Oppsummering ved juryen og kåring av vinner

Link til hele webinaret samlet: OPPTRE Arkitektkonkurranse

Seks forslag til oppgradering

Se hva arkitekteamene foreslår for de utvalgte boligene. Bla gjennom ved å klikke midt på bildet, eller last ned pdf for best lesekvalitet:

De seks arkitektteamene som deltok

kan du lese om her: Meddelelse 3. desember 2019 

De seks boligene ble valgt etter en åpen invitasjon til å delta

OPPTRE inviterte boligeiere til å delta med boligene sine gjennom annonsen «Vinn en arkitekt» som ble publisert i slutten av juni 2019. I alt 160 boligeiere meldte seg på innen fristen 15. august 2019. Boligeierne fylte ut et spørreskjema om boligens tilstand og om ønsker og ambisjoner for oppgraderingen. De seks utvalgte boligene representerer hustyper som det er bygget mange av i perioden 1950 til 1990. Boligeierne er i ulike livsfaser, har ulike ønsker og behov og ulikt budsjett for oppgraderingen. Les mer her

Samarbeid med Enova

Arkitektkonkurransen gjennomføres i samarbeid med Enova.

Eneboliger og andre småhus bygget i tre står for halvparten av energibruken i bygninger i Norge. Energioppgradering av disse boligene vil gi et betydelig bidrag til å nå det nasjonale sparemålet på 10 TWh/år for bygninger innen 2030. 500 000 av 1,2 millioner norske eneboliger er bygget i perioden 1950 – 1990. Disse er nå modne for rehabilitering. Enova har som et av sine mål å gjøre ambisiøs oppgradering til en normal ambisjon ved rehabilitering av boliger. Gjeldende strategi er å bidra til at energirådgivning etableres som en tjeneste i ROT-markedet (rehabilitering og tilbygg) for boliger og å støtte et stigende antall helhetlige boligoppgraderinger som forbilder for boligeiere og leverandørbransje.

En viktig barriere for fremvekst av et større marked for boligoppgraderinger med høy energiambisjon er kostnadsnivået. Enova ønsker derfor å bidra til at det utvikles løsninger som er mer kostnadseffektive enn dagens. Ønsket kunnskap og innsikt om dette skal fremskaffes gjennom denne arkitektkonkurransen.

Ved å samarbeide med arkitektkonkurransen i OPPTRE-prosjektet, ønsker Enova å hente ut synergieffekter ved å dekke flere populære typehus med stort volumpotensial, og samtidig sikre at en prisreduksjon ikke går på bekostning av viktige egenskaper ved oppgraderingsprosjektet. Eksempel på slike egenskaper er inneklima, robuste bygningstekniske løsninger, tilgjengelighet og arkitektonisk kvalitet.

 

Plan for gjennomføring

28. juni 2019: Invitere boligeiere til å delta med huset sitt i arkitektkonkurransen
15. august: Påmeldingsfrist for boligeiere
Oktober: Valg av 5 hus som fikk tilbud om å delta
22. oktober: Invitere til prekvalifikasjon for arkitekter
5. november: Frist for å stille spørsmål om prekvalifiseringssøknaden
12. november 2019 kl 12:00: Frist for innsending av prekvalifiseringssøknad
3. desember2019: Meddelelse av 5 utvalgte arkitektteam med rådgivere
13. desember 2019: Konkurranseprogrammet sendes til deltagerne
Desember 2019 til mars 2020: Konkurranseperiode med to workshops
23. januar 2020: Spørsmålsfrist 1 før WS-1
28.-29. januar: Workshop 1 i Trondheim
1. mars: Spørsmålsfrist 2 før WS-2
4.-6. mars: Workshop 2 i Trondheim og Oslo
1. april:
Endelig spørsmålsfrist
20. april kl 13:00: Innleveringsfrist
8. juni: Kåring av vinner/presentasjon av resultater

Planen kan bli justert.

 

Program Workshop 1

28.-29. januar 2020 i Trondheim

Sted: Trondheim Havn, Skippergata 14, inngang B, 2. etg. ved kantina.

Beregnet reisetid fra Værnes er 30 minutter med bil. Buss til Trondheim Sentralstasjon tar 30 minutter og i tillegg er det 15 – 20 minutter å gå.

Dag 1: kl. 10:00 – 17:00

10.00-10.20: Velkommen og introduksjon
10.20-10.50: Ferdighusenes utvikling, arkitektoniske særtrekk

10.50-11.00: Pause

11.00-11.15: Hvordan tenker boligeierne – motivasjon, preferanser og begrensninger
11.15-11.30: Markedet for energioppgradering av småhus
11.30-12.00: Spørsmål og diskusjon

12.00-13.00: Lunsj og omvisning i Dora 2

13.00-13.30: Erfaringer fra SEOPP
13.30-14.00: Oppgradering mot nesten nullenerginivå, hva er ambisjonsnivået?

14.00-14.30: Pause

14.30-16.50: Presentasjon av boligene, ideer og spørsmål

16.50-17.00: Kort oppsummering dag 1

18.00 Middag på Jossa Mat og Drikke, Ladeveien 9, 7066 Trondheim

Dag 2: kl. 08:00 – 15:00

08.00-08.45: Oppgradering av bygningskroppen og risikoverktøy for å unngå fuktskader
08.45-09.15: Ventilasjonsløsninger
09.15-09.45: Energiløsninger

09.45-10.00: Pause

10.00-10.30: Beregning av energibruk
10.30-11.30: Beregning av klimafotavtrykk

11.30-12.30: Lunsj og tur til Svartlamoen

12.30-13.00: Kostnadseffektivitet, energimerke, støtte til oppgradering
13.00-13.30: Beregning av kostnadseffektivitet

13.30-13.45: Pause

13.45-14.45: Diskusjon

Påmelding: https://events.provisoevent.no/sintefbyggforsk/events/opptre/register

Hva betyr det for boligeiere å delta?

Har du en enebolig som er bygget mellom 1950 og 1990 og har du planer om oppgradering? Ønsker du å delta med huset ditt i en arkitektkonkurranse?

I forbindelse med forskningsprosjektet OPPTRE skal vi gjennomføre en arkitektkonkurranse for tverrfaglige team der målet er å utvikle nytenkende løsninger for oppgradering til nesten nullenerginivå med fokus på arkitektur, bokvalitet, energibruk, energiproduksjon, karbon-fotavtrykk og lave kostnader​.

For at arkitektkonkurransen skal bli mest mulig realistisk, ønsker vi å komme i kontakt med boligeiere som vil stille sitt hus til disposisjon for konkurransen. Hvis du synes dette høres interessant ut, må du svarer på spørsmålene i påmeldingsskjemaet. Svarene dine vil først og fremst bli brukt som et grunnlag for å velge ut mellom 3 og 6 hus til arkitektkonkurransen. I tillegg har vi noen spørsmål som kan gi oss mer kunnskap om hvilken motivasjon som ligger bak ønsket om energioppgradering blant ulike kategorier av boligeiere.

Hva innebærer det for deg å delta?

Hvis du/dere blir valgt ut til å delta vil du og din familie få et arkitekttegnet forslag til energioppgradering. Forslaget er kostnadsberegnet og det blir gitt en grundig vurdering av mulighetene for oppgradering av huset ditt med forbedret bokvaliteter, arkitektonisk uttrykk og energistandard.

Noen av spørsmålene gjelder fakta om huset ditt: Strømforbruk, areal, byggeår, husprodusent (hvis det er et kataloghus/typehus) eller arkitekt, konstruksjonstype mm. Det kan derfor være greit å se gjennom hele skjemaet først og lete opp den nødvendige informasjonen før du starter utfyllingen. Du må laste opp minst 1, maks 4 foto av huset og gjerne tegninger også.

I tilfelle det blir aktuelt å kontakte deg for ytterligere opplysninger og en evt. deltakelse i arkitektkonkurransen, trenger vi e-post adressen din og gjerne telefonnummer.  Så snart vi har gjort det endelige utvalget av hus som skal inngå i arkitektkonkurransen, vil e-postadresse og telefonnummer bli slettet for de som ikke blir utvalgt. Det vil skje senest 31.12.2019.

Ditt personvern

Vi vil bare bruke opplysningene om deg til formålene som er beskrevet over. Vi behandler opplysningene konfidensielt og i samsvar med personvernregelverket.  NSD – Norsk senter for forskningsdata AS – har vurdert at behandlingen av personopplysninger i dette prosjektet er i samsvar med personvernregelverket.

Så lenge du kan identifiseres i datamaterialet, har du rett til:

  • innsyn i hvilke personopplysninger som er registrert om deg
  • å få rettet personopplysninger om deg
  • få slettet personopplysninger om deg
  • få utlevert en kopi av dine personopplysninger (dataportabilitet)
  • å sende klage til personvernombudet eller Datatilsynet om behandlingen av dine personopplysninger

Hvor kan du finne ut mer?

Hvis du har spørsmål til studien, eller ønsker å benytte deg av dine rettigheter, ta kontakt med:

Samtykke

Hvis du klikker på send i påmeldingsskjemaet samtykker du til at opplysninger du oppgir blir brukt slik det er beskrevet. Du kan likevel velge å trekke samtykket tilbake uten å oppgi noen grunn. Send i så fall en e-post til opptre@sintef.no. Alle opplysninger om deg vil da bli slettet.

Prekvalifisering for arkitekter

Les om konkurransen i invitasjon til prekvalifisering her:

www.arkitektur.no/opptre-arkitektkonkurranse-kostnadseffektiv-energioppgradering-av-smahus-i-tre

Frist for innlevering av søknad var: 12.11.2019 kl 12:00

Spørsmål kan sendes til opptre@sintef.no

Spørsmål og svar publiseres fortløpende på konkurransens hjemmeside: www.arkitektur.no/opptre