På denne siden kommer informasjon om publiserte artikler og rapporten fra forskningsprosjektet