Deprecated: wp_make_content_images_responsive er foreldet siden versjon 5.5.0! Bruk wp_filter_content_tags() isteden. in /home/0/w359777/www/wp-includes/functions.php on line 4773

Energioppgradering av småhus i tre til nesten nullenerginivå (OPPTRE) er et prosjekt støttet av Forskningsrådet og partnere fra 2018 til 2021. Målet er å foreslå et nivå for renovering av boliger til nesten nullenergibygg (nZEB). Det skal utvikles kostnadseffektive konsepter og løsninger med høy arkitektonisk kvalitet og godt inneklima, som også har et lavt klimafotavtrykk. Arkitektkonkurransen er sentral i arbeidet.

Fasene i prosjektet

2018


Deprecated: wp_make_content_images_responsive er foreldet siden versjon 5.5.0! Bruk wp_filter_content_tags() isteden. in /home/0/w359777/www/wp-includes/functions.php on line 4773

Velge hustyper​

som er bygget før 1990, som har behov for oppgradering og som det finnes mange av​.

2019


Deprecated: wp_make_content_images_responsive er foreldet siden versjon 5.5.0! Bruk wp_filter_content_tags() isteden. in /home/0/w359777/www/wp-includes/functions.php on line 4773

Arkitektkonkurranse

med workshops om boligarkitektur, energibruk, innebygget energi i materialer og ventilasjonsløsninger​.

2020


Deprecated: wp_make_content_images_responsive er foreldet siden versjon 5.5.0! Bruk wp_filter_content_tags() isteden. in /home/0/w359777/www/wp-includes/functions.php on line 4773

Foreslå Pre nZEB – nivå​

og sette sammen en pakke med beregningsverktøy for energibruk, ventilasjon og innebygget energi i materialer​. Utlyse arkitektkonkurranse​.

2021


Deprecated: wp_make_content_images_responsive er foreldet siden versjon 5.5.0! Bruk wp_filter_content_tags() isteden. in /home/0/w359777/www/wp-includes/functions.php on line 4773

Evaluere svarene fra arkitektkonkurransen​

og utgi en katalog med gode eksempler fra konkurransen​. Foreslå nZEB – nivå for oppgradering av småhus​.

Hustyper


Deprecated: wp_make_content_images_responsive er foreldet siden versjon 5.5.0! Bruk wp_filter_content_tags() isteden. in /home/0/w359777/www/wp-includes/functions.php on line 4773

Noen populære hustyper i Norge fra perioden 1950 til 1990

50-tallet

60-tallet

70-tallet

70-tallet

80-tallet

80-tallet

Partnere

OPPTRE er støttet av ENERGIX programmet i Forskningsrådet og partnerne Systemhus, Mesterhus, VELUX, Hunton, Isola, Ratio arkitekter, Flexit, Enova og DiBK.


Deprecated: wp_make_content_images_responsive er foreldet siden versjon 5.5.0! Bruk wp_filter_content_tags() isteden. in /home/0/w359777/www/wp-includes/functions.php on line 4773

Finansiering: Forskningsrådet ENERGIX og partnere
Prosjekteier: SINTEF Byggforsk i samarbeid med forskningspartnere: NTNU – AD, IVT, IØT
Partnere: Systemhus, Mesterhus, Ratio Arkitekter, Isola, Hunton, VELUX, Flexit, Enova, DiBK
Prosjektledelse: SINTEF Byggforsk, Anne Gunnarshaug Lien