Hva er OPPTRE?

OPPTRE er en forkortelse for Energioppgradering av småhus i tre til nesten nullenerginivå. Det er et forskningsprosjekt støttet av Forskningsrådet og partnere og går fra 2018 til 2021. Målet er å foreslå et nivå for renovering av boliger til nesten nullenergibygg (nZEB). Det skal utvikles kostnadseffektive konsepter og løsninger med høy arkitektonisk kvalitet og godt inneklima, som også har et lavt klimafotavtrykk.

En arkitektkonkurranse har vært sentral i arbeidet. Besvarelsene fra konkurransen viser seks eksempler på energioppgradering.

Informasjon om energioppgradering finner du også på disse sidene:

https://www.enova.no/privat/  (om gode råd og muligheter for støtte)
https://dibk.no/smartere-oppussing/
http://seopp.net  (om oppgradering av et 60-tallshus og er 70-tallshus​)

 

 

Partnere

OPPTRE er støttet av ENERGIX programmet i Forskningsrådet og partnerne Systemhus, Mesterhus, VELUX, Hunton, Isola, Ratio arkitekter, Flexit, Enova og DiBK.

Finansiering: Forskningsrådet ENERGIX og partnere
Prosjekteier: SINTEF Byggforsk i samarbeid med forskningspartnere: NTNU – AD, IVT, IØT
Partnere: Systemhus, Mesterhus, Ratio Arkitekter, Isola, Hunton, VELUX, Flexit, Enova, DiBK
Prosjektledelse: SINTEF Byggforsk, Anne Gunnarshaug Lien