Informasjon om energioppgradering finner du på disse sidene:​

www.SEOPP.net 

www.Enova.no​

www.Energismart.no​

I rapporten «Oppgradering av et 60-tallshus og et 70-tallshus»  sammenfattes prosjektet SEOPP – Systematisk oppgradering av småhus fra 1970 til 1990. To demo-hus er omfattende rehabilitert og dokumentert under planlegging, bygging og som ferdige hus i ny, moderne drakt. Illustrasjoner og faktabeskrivelser gir råd og inspirasjon til de som skal planlegge slik rehabilitering – fra huseiere til arkitekt og byggmester.

https://www.sintefbok.no/book/index/1116/oppgradering_av_et_60-tallshus_og_et_70-tallshus ​

Rapporten «Gjenreisingshus i nord – en mulighetsstudie om oppgradering» viser hvordan det å ta vare på gjenreisingsarkitekturen i Nord-Troms og Finnmark kan kombineres med oppgradering til dagens nivå for energieffektivitet og brukskvalitet. Studien viser løsninger og eksempler som kan gi merverdi for dagens og morgendagens husholdninger gjennom bedre bokvalitet, økt komfort, økt tilgjengelighet og redusert energibruk, og hvordan dette kan gjøres uten å forringe gjenreisingshusenes karakter og kulturhistoriske verdi.

https://www.sintefbok.no/book/index/1204/gjenreisingshus_i_nord