Seks eneboliger er foreslått oppgradert, les juryens generelle vurdering av arkitektonisk kvalitet, energioppgradering, klimafotavtrykk og kostnader i utdrag av NAK 527, og se hva arkitektteamene i OPPTRE konkurransen foreslår under

Finansiering: Forskningsrådet ENERGIX og partnere
Prosjekteier: SINTEF Byggforsk i samarbeid med forskningspartnere: NTNU – AD, IVT, IØT
Partnere: Systemhus, Mesterhus, Ratio Arkitekter, Isola, Hunton, VELUX, Flexit, Enova, DiBK
Prosjektledelse: SINTEF Byggforsk, Anne Gunnarshaug Lien