Nesodden 1962 «Historien min»

Delt førsteplass i arkitektkonkurransen.

Huset er bygget i 1962 og ligger på Nesodden utenfor Oslo i et rolig og fritt område. Det er i utgangspunktet Boligdirektoratets typehus 225 minus, som er en kompakt og rasjonell bolig med et generøst blomstervindu i stuen. Inngangen er orientert mot øst og stuen med utgang til terrasse mot sør. Det er stort behov for renovering av hele bygningskroppen utvendig og 2.etasje innvendig. Fra huseierens side var det et ønske å bygge om, og utvide inngangspartiet med stor takhøyde og gjerne løfte deler av taket. Drømmen var et interessant hus som innbyr til mye aktivitet og besøk.

Arkitektur og bokvalitet: «Historien min» har oppnådd høy arkitektonisk kvalitet med respektfull behandling av boligenes tidstypiske trekk. Arkitektene foreslår to ulike tilbygg på gavlsidene. De skiller seg fra det opprinnelige huset med ny detaljering. Forslaget har nyskapende, funksjonelle og arealeffektive løsninger for ulike livsfaser. Stuen og kjøkkenet er åpnet opp, men har samtidig soner som muliggjør en differensiering mellom funksjonene. Tilbygg mot nord/øst rommer et udefinert og fleksibelt areal som kan brukes til mange forskjellige aktiviteter. Boligen kan tilrettelegges for rullestol gjennom små endringer av badet i første etasje og trinnfri inngang i tilbygget.

Arealbruk: Oppvarmet areal etter oppgraderingen er 142 m2. Det inkluderer 23 m2 tilbygg (med dobbel takhøyde), men ikke kjeller (56 m2). Det er skissert alternative løsninger for tilbygget, blant annet med muligheter for utleie, som kan øke arealeffektiviteten (m2 per person) over tid.

Oppgradering av bygningskroppen: Bygningsdeler som etterisoleres, skiftes eller bygges til har U-verdier som TEK17-nivå. Oppgraderingen omfatter etterisolering av tak og tre av fire vegger, nye vinduer og isolering av gulv mot kjeller. Den fjerde veggen blir innvendig vegg mot et nytt tilbygg.

Ventilasjon: Kompakt enhet med balansert ventilasjon med varmegjenvinning, varmepumpe på avkast og uteluft (Flexit Econordic WH4).

Oppvarming: Vannbåren varme og effektiv varmepumpe.
Beregnet levert energibehov uten solceller: 52 kWh/m2.
Beregnet levert energibehov inkludert 20 m2 solceller på skråtak mot øst-sørøst: 31 kWh/m2.
Beregnet energibehov før oppgradering: 214 kWh/m2

Klimafotavtrykk: 25% av ett nytt hus. Dette er lavt pga ombruk av materialer og valg av nye materialer med lavt klimafotavtrykk. Beregninger er gjennomført for et 60-årsperspektiv med norsk elektrisitet (25g CO2/kWh).

Kostnader totalt: 17 000 NOK/m
Kostnader knyttet til energioppgraderingen: 8 800 NOK/m2
Kostnadstallene er fra 2020 og er beregnet av boligprodusenten Systemhus. Kostnader knyttet til energioppgraderingen omfatter oppgradering av bygningskroppen og ventilasjon- og varmeløsninger. Kostnader totalt omfatter også tilbygg og innvendig oppussing.

Les alt om arkitektteamets forslag: Historien min
Team: Moseng Poulsen arkitektur: moseng poulsen arkitektur, Bollinger Grohmann, Tømrermester Torstein Newth
www.mopo.no  Instagram

Planer

Fasader

Snitt