Malvik 1957 «Hus i hage – versjon 2.0»

Huset er bygget i 1957 og ligger i Malvik ved Trondheimsfjorden. Dette er i utgangspunktet Typehus 5 fra Boligdirektoratets typehustegninger, et nøkternt hus med en kvadratisk plan og skorstein i midten. Inngangen er orientert mot sør og stuen mot nord med utsikt til fjorden. Huset er i god stand, men det er ikke foretatt større renoveringer tidligere. Det er behov for å oppgradere huset både innvendig og utvendig og huseierne ønsket å utvide første etasje med soverom og bad. Huset ligger i bratt terreng og utgang fra kjeller kan etableres. Eierne ønsker seg «energiløsninger for framtida».

Arkitektur og bokvalitet: Som for mange typehus er mulighetene og kvalitetene på stedet ikke utnyttet i særlig grad, her blir utsikten, kontakt med hagen og solforhold førende for endringene. Utsikten mot sjøen og tilgangen til hage/uteareal blir kraftig forbedret. Et nytt halvklimatisert inngangsparti som binder den kalde kjelleren sammen med oppholdsrommene etableres på baksiden av huset. Et fint takløft etableres mot sjøen for å gi 2.etg nye kvaliteter. Begge disse utvendige grepene er gjort på en måte som ivaretar det opprinnelige husets egenart. Planløsningene endres ganske mye og tilpasses et ektepar med voksne barn og behovet for utvidelse av arealet reduseres betraktelig. Huset får en mye bedre stue/kjøkken situasjonen og går fra 3 til 2 soverom for å gi muligheten for mer romslige planløsninger. Trappen flyttes og det avsettes plass for en mulig fremtidig løfteplattform.

Arealbruk: Oppvarmet areal etter oppgraderingen er 197 m2 inkludert kjeller på 62 m2 og tilbygg på 24 m2.

Oppgradering av bygningskroppen: Bygningsdeler som etterisoleres har U-verdier tilsvarende TEK17-nivå. Energioppgraderingen omfatter utskifting av hele takkonstruksjonen med ekstra isolasjon, etterisolering av vegger, nye vinduer og etterisolering av kjeller.

Ventilasjon: Balansert ventilasjon med roterende gjenvinner.

Oppvarming: Avkastvarmepumpe leverer varme til tappevann og romoppvarming. Ildsted i hovedplan og kjeller brukes til spisslast. Det installeres vannbåren gulvvarme i vindfang, stue og 2 bad, og øvrige rom varmes med panelovner ved behov.
Beregnet levert energibehov etter oppgradering: 76 kWh/m2
Beregnet energibehov før oppgradering: 183 kWh/m2

Klimafotavtrykk: 50% av ett nytt hus. For tekniske løsninger er det valgt standardløsninger på grunn av kostnader, mens det for øvrige materialer er valgt produkter med lavt klimafotavtrykk. Klimafotavtrykket er beregnet i et 60-årsperspektiv og med norsk elektrisitet (25 g CO2/kWh).

Kostnader totalt: 19 200 NOK/m2
Kostnader knyttet til energioppgraderingen: 7 700 NOK/m2
Kostnadstallene er fra 2020 og er beregnet av boligprodusenten Systemhus. Kostnader knyttet til energioppgraderingen omfatter oppgradering av bygningskroppen, og ventilasjon- og varmeløsninger. Kostnader totalt omfatter også tilbygg og innvendig oppussing.

Les alt om arkitektteamets forslag: Hus i Hage – versjon 2.0

Team: Arkitektbrygga: Bjørke Arkitektur AS, Fasting arkitekter AS, RF Arkitektur, Byggmester Hans Helseth AS, Rambøll

Planer

Fasader

Snitt