Sandefjord 1972 «Huset i Sandefjord»

Huset er et «Fjogstadhus» bygget i 1972 som ligger ved sjøen i Sandefjord. Inngangen er orientert mot sør-vest og stue og utsikt mot sjøen og nord-øst. Huseieren ønsker å etablere en utleiedel med tanke på å bo i huset livet ut. Huset ligger ved sjøen og eieren er en ivrig kajakkpadler. Det er et ønske å fjerne masse foran kjeller og få dør til kjeller uten trapp slik at kajakk/friluftsutstyr kan trekkes gjennom hagen og direkte inn. Et hus for en aktiv familie.

Arkitektur og bokvalitet: Huset er et vanlig 70-talls typehus hvor sokkeletasjen delvis under terreng graves frem. Her vises en annerledes inndeling av boenheter der utleieenheten prioriteres med flott utsikt og dagslys, mens hoved-boenhet i kjeller får andre kvaliteter med en stor skyvedør direkte til terreng. Takhøyden i kjeller er imidlertid lav. Man kunne enten åpne opp mer i snittet rundt trapp knyttet til inngang oppe for lokalt bedre romhøyde, eller senke gulvet i deler av eller hele kjeller for at den bærende ideen om å legge hoved-boenheten i sokkeletasjen skal bli helt god. Løsningen viser plan for trinnvis energioppgradering pga. økonomi. Dette gir estetiske og tekniske utfordringer for gode løsninger når etterisolere på utsiden av grunnmur skal gjennomføres før etasjen over. Mye innvendig isolering i hovedetasjen tar mye bruksareal og bør trolig reduseres. Oppgraderingen beholder et fint, stramt og veldig gjenkjennbart uttrykk.

Arealbruk: Oppvarmet areal er ca 192 m2.

Oppgradering av bygningskroppen: Trinnvis oppgradering der etterisolering av kjellervegger og innvendig etterisolering av en del yttervegger i hovedetasjen gjennomføres i første trinn. Himling mot kaldt loft er allerede godt isolert.

Ventilasjon: Integrert inneklimasentral med balansert ventilasjon med varmegjenvinning og varmepumpe på avkastluft (Flexit Econordic WH4)

Oppvarming: Inneklimasentral leverer varme til tappevann og romoppvarming med radiatorer i alle oppholdsrom og vannbåren gulvarme i nytt bad oppe.
Beregnet levert energibehov etter oppgradering: 68 kWh/m2
Beregnet energibehov før oppgradering: 216 kWh/m2

Klimafotavtrykk: 25% av ett nytt hus. Bevarer det som er godt nok og foreslår tiltak som gir klimareduksjoner på kort sikt. Det er lagt vekt på materialer som har lavt klimafotavtrykk og lang levetid. Klimafotavtrykket er beregnet i et 60-årsperspektiv og med norsk elektrisitet (25 g CO2/kWh).

Kostnader totalt: 9 500 NOK/m2
Kostnader knyttet til energioppgraderingen: 4 100 NOK/m2
Kostnadstallene er fra 2020 og er beregnet av boligprodusenten Systemhus. Kostnader knyttet til energioppgraderingen omfatter oppgradering av bygningskroppen, og ventilasjon- og varmeløsninger. Kostnader totalt omfatter også tilbygg og innvendig oppussing.

Les alt om arkitektteamets forslag: Huset i Sandefjord

Team: Hans Hus arkitekter, Tømrermester Ole Thorstensen, Asplan Viak

Planer

Fasader

Snitt