Malvik 1989 «Malvik 2020»

Huset er et Selbu typehus, ofte kalt «Tyrolerhus», og ligger i Malvik ved Trondheimsfjorden. Området ble bygget ut i 1988 – 89 med mange hus som har likhetstrekk. Et generasjonsskifte er på gang, og mange har behov for oppgradering. Huset ligger i en nordvendt skråning med gavlen og de karakteristiske langsgående balkongene mot fjordutsikten. En senere utvidelse med tilbygg mot sør har gitt huset en noe sammensatt form. Stue og utsikt er orientert mot nord og fjorden, inngangen er mot sør. Det er en utleiedel i sokkeletasjen. Huset har behov for omfattende renovering og det er et ønske å endre en del på planløsningen og utnytte den fine utsikten bedre. Tilbygg fra 2004 omfatter utvidelse av kjøkken, nytt vaskerom og utvidelse av inngang og det ene soverommet i første etasje og uinnredet samme areal i kjeller.

Arkitektur og bokvalitet: Huset får et nytt uttrykk og tidstypiske trekk reduseres ved fjerning av takutstikk, balkonger, og ved forenkling av hovedform. De nordvendte balkongene er sjeldent i bruk, og de bidrar til mindre dagslys inn i boligens oppholdsareal. Større vindusflater mot utsikt og terrasse i vest gir gode nye kvaliteter som bedre dagslysforhold. Forenkling av hovedform gir nytt overdekket inngangsparti mot sør. Flytting av dagens kjøkken gir definerte oppholdssoner og bedre funksjonalitet og fleksibilitet i bruk. Planløsningen kunne vært optimalisert ved å åpne mellom kjøkken og vaskerom for å oppnå bedre sirkulasjon i etasjen. Mer plass til garderobe og oppbevaring i forbindelse med inngang er prioritert og imøtekommer familiens behov. Utbygging av loft over inngangsparti gir et ekstra soverom og bedre utnyttelse av denne etasjen. Det er også vist mulig inndeling av 2 enheter i hovedetasjen for å vise hvordan det store huset i fremtiden kan ha plass til flere personer.

Arealbruk: Oppvarmet areal er 278 m2.

Oppgradering av bygningskroppen: Nye vinduer, etterisolering av yttervegger både utvendig og innvendig, innvendig etterisolering av tak, og utvendig etterisolering av sokkel. Tiltakene er tilnærmet TEK-17-nivå. Grundig vindtetting og tilleggsisolering av en relativt kompakt bygningskropp vil gi et lavt varmetap.

Ventilasjon: Balansert ventilasjon med effektiv varmegjenvinning i hele boligen.

Oppvarming: Eksisterende luft-luft varmepumpe beholdes. Nye varmekabler i hele huset. (Økt gulvisolasjon i sokkeletasjen er ikke nevnt, og med varmekabler kan dette gi betydelig varmetap. Lekkasjetall 2,5 er brukt i energiberegninger, dette er kanskje unødvendig nøkternt. Endring til 1,5 vil gi 6-7% reduksjon i beregnet energibruk. Når varmekablene skal skiftes ut og man uansett gjør vesentlige inngrep i gulv kunne man vurdert å installere vannbåren varme. Da kunne man samtidig forbedre gulv-isolasjonen i sokkeletasjen. med mulighet til å benytte ulike varmekilder som varmepumpe med god fordeling av varme i hele huset.)
Beregnet levert energibehov etter oppgradering: 120 kWh/m2
Beregnet energibehov før oppgradering: 202 kWh/m2

Klimafotavtrykk: 45% av ett nytt hus. Både for tiltak og materialvalg er valgt for å oppnå minst mulig utslipp. Klimafotavtrykket er beregnet i et 60-årsperspektiv og med norsk elektrisitet (25 g CO2/kWh).

Kostnader totalt: 13 400 NOK/m2
Kostnader knyttet til energioppgraderingen: 4 300 NOK/m2
Kostnadstallene er fra 2020 og er beregnet av boligprodusenten Systemhus. Kostnader knyttet til energioppgraderingen omfatter oppgradering av bygningskroppen og ventilasjon- og varmeløsninger. Kostnader totalt omfatter også tilbygg og innvendig oppussing.

Les alt om arkitektteamets forslag: Malvik 2020

Team: Pir II AS Trondheim, Tømrer Ola Ravn Hassel Vill Ved

Planer

Fasader

Snitt