Kristiansand 1972 «En pluss en .. er tre»

Delt førsteplass i arkitektkonkurransen.

Huset er bygget i 1972 og ligger på Hamresanden ved Kristiansand. Stue og utsikt er orientert mot sør-vest. Huset er nesten originalt, og det er behov for en omfattende oppgradering. Huseierne ønsker å utnytte den fine utsikten bedre, med store vindusflater og gjerne økt takhøyde i hovedetasjen. De ønsker å etablere en ny adkomst med et mer praktisk inngangsparti og ellers mer funksjonell planløsning og mer areal for ulike aktiviteter, og en utleiedel.

Arkitektur og bokvalitet: Dette er en hustype fra 70-tallet som det finnes mange av, som forenkles og forbedres innenfor eksisterende volum og er et godt eksempel på en kombinasjon av bevaring og god videreutvikling. Planløsningene er arealeffektiv og imøtekommer byggherrens behov. Gangareal innlemmes som del av oppholdsarealet. Flytting av trapp gir bedre sammenheng mellom etasjene. Avdelingen nede med kombinert gjesterom/ treningsrom og et nytt bad er et flott tilskudd til bokvaliteten. Flytting av terrasse til gavlvegg gir god plassering med tanke på utsikt og bidrar til bedre dagslysinnslipp på langfasaden. Skyvedører med glassrekkverk i fasaden som erstatning for balkonger gir nye bokvaliteter i varme perioder med utvisket skille mellom ute og inne. Boenheten i kjeller er funksjonell med god fleksibilitet for fremtidige løsninger. Ny utvendig adkomst til hus og underetasje er løst på en god måte.

Arealbruk: Oppvarmet areal er 210 m2.

Oppgradering av bygningskroppen: Etterisolering av tak, vegger, kjellervegger og kjellergulv og nye vinduer er på TEK17-nivå. Det er vist bruk av prefabrikkerte elementer som kan være en mulighet for rask, enkel og kostnadseffektiv energirehabilitering av fasadene.

Ventilasjon: Balansert ventilasjon med varmegjenvinning. Foreldresoverommet er ikke inkludert i dette, og baseres på vindus-ventilasjon. Dette vil sikre vesentlig lavere temperatur, etter ønske fra beboerne.

Oppvarming: Panelovner/ribberørsovner, varmekabler på bad og vaskerom, og vedovn til spisslast på de kaldeste dagene. Solfanger for tappevann på skråtak mot sørvest.
Beregnet levert energibehov etter oppgradering: 84 kWh/m2
Beregnet energibehov før oppgradering: 281 kWh/m2

Klimafotavtrykk: 45% av ett nytt hus. Å beholde bygningsdeler som takkonstruksjoner, parkett og innervegger reduserer materialbruken. Klimafotavtrykket er beregnet i et 60-årsperspektiv og med norsk elektrisitet (25 g CO2/kWh).

Kostnader totalt: 16 000 NOK/m2
Kostnader knyttet til energioppgraderingen: 7 000 NOK/m2
Kostnadstallene er fra 2020 og er beregnet av boligprodusenten Systemhus. Kostnader knyttet til energioppgraderingen omfatter oppgradering av bygningskroppen, og ventilasjon- og varmeløsninger. Kostnader totalt omfatter også tilbygg og innvendig oppussing.

Les alt om arkitektteamets forslag: En pluss en … er tre

Team: Askim / Lantto arkitekter AS, Tor Arvid Vik, OsloMet
Kontakt: lars@askim-lantto.no, telefon 918 64 939, www.askim-lantto.no

Planer

Fasader

Snitt