Hamar 1963 «Åpent hus – tette vegger»

Huset er bygget i 1963 og ligger på Smeby/Solvang, et område med mange boliger bygget i samme periode, der flere har gjennomgått påbygging og ombygging. Inngangen er orientert mot nord, og stue med utgang til terrasse mot øst og mot vest. Huset har behov for omfattende utvendig renovering. Det er gjort mye innvendig med nytt kjøkken og bad og nye overflater. Det er ønske om utvidet boareal og evt. utleiedel. Huset har fin beliggenhet med gode solforhold og huseierne ønsker bedre utsikt og fine uteplasser.

Arkitektur og bokvalitet: Utgangspunkt er en typisk situasjon der nye eiere har pusset opp innvendig for så å oppdage at huset ikke oppfyller alle ønsker og behov. Planløsningen i 1. etasjen er i størst mulig grad beholdt som den er for å unngå unødvendige kostnader siden dette arealet allerede var pusset opp. Behov for mer areal er løst med å ta i bruk hele kjelleren til boligareal, inkludert en utleieenhet plassert mot veien (vest). Med unntak av kjellerens pussede overflater er det lite som vitner om det opprinnelige husets tidstypiske trekk. Huset fremstår som nytt og terrenget er senket på tre sider. Dette gir en hage ‘’nede’’ og en hage ‘’oppe’’. (De store terreng endringene kan være utfordrende i forhold til lokale bestemmelser.) Garasjen er flyttet til en bedre plassering på tomten og det er lagt til et glasstilbygg som funger som inngangsparti, og oppholdsareal når klimaet tillater det. Volumoppbyggingen med huset, glasstilbygget og garasjen skaper en skjermet uteplass for hoveddelen. Glasstilbygget blir et sted ‘’imellom’’ det å være inne og det å være ute og fremstår som en god, ny kvalitet.

Arealbruk: Oppvarmet areal er 175 m2. Glasshuset kommer i tillegg.

Oppgradering av bygningskroppen: Etterisolering av kaldt loft, etterisolering av eksisterende vegger og nye vinduer i hovedetasjen og etterisolering og nye vinduer i kjeller. I kjeller hugges gulvet opp, takhøyden økes og det legges isolasjon i gulvet. Tiltakene er i noen grad bedre enn TEK17-nivå.

Ventilasjon: Balansert ventilasjon med varmegjenvinning og varmepumpe på avkastlufta, med et kompaktaggregat/inneklimasentral som Flexit Econordic WH4, eller tilsvarende.

Oppvarming: Varmepumpe på avkastluft (og ekstra uteluft om nødvendig), gir varme til tappevann og romvarme. Oppvarming skjer med to viftekonvektorer (stue og tv-stue oppe), vist innebygd i møblering. Det er foreslått vannbåren gulvvarme i underetasjen.

Beregnet levert energibehov etter oppgradering uten solceller: 61 kWh/m2
Beregnet levert energibehov etter oppgradering inkludert 40 m2 solceller: 16 kWh/m2
Beregnet energibehov før oppgradering: 356 kWh/m2 (med oppvarming av kjeller)

Klimafotavtrykk: 45% av ett nytt hus. Det viktigste tiltaket er å utnytte det eksisterende volumet som gir redusert materialbruk. Tilbygget i glass utgjør omtrent 1/5 av klimafotavtrykket, men det er lagt opp til at ombruk av glass kan redusere dette. Klimafotavtrykket er beregnet i et 60-årsperspektiv og med norsk elektrisitet (25 g CO2/kWh).

Kostnader totalt: 27 700 NOK/m2
Kostnader knyttet til energioppgraderingen: 10 300 NOK/m2
Kostnadstallene er fra 2020 og er beregnet av boligprodusenten Systemhus. Kostnader knyttet til energioppgraderingen omfatter oppgradering av bygningskroppen, og ventilasjon- og varmeløsninger. Kostnader totalt omfatter også tilbygg og innvendig oppussing.

Les alt om arkitektteamets forslag: Åpent hus – tette vegger

Team: White arkitekter, Oslo CIT Energy management, Chalmers, Gøteborg, Bygg1Oslo, Norsk Gjenvinning

Planer

Fasader

Snitt