Boligeiere inviteres til å delta med huset sitt i en arkitektkonkurranse om energioppgradering

Har du en enebolig som er bygget mellom 1950 og 1990? Har du planer om å oppgradere huset ditt og etterisolere? Vil du delta i en arkitektkonkurranse og få et forslag til hvordan det kan gjøres? Svar på spørsmålene i påmeldingsskjema, legg ved bilder og helst tegninger av huset ditt, skriv e-postadressen din og send inn innen 15. august 2019.

Det tar ca 10 minutter å svare hvis du har bilde og opplysninger om huset tilgjengelig – som strømforbruk, areal og behov for oppgradering. Du kan starte utfylling og fortsette senere på samme enhet. Du kan ettersende bilder og tegninger av huset til opptre@sintef.no.

Hva betyr det for boligeiere å delta?

Har du en enebolig som er bygget mellom 1950 og 1990 og har du planer om oppgradering? Ønsker du å delta med huset ditt i en arkitektkonkurranse?

I forbindelse med forskningsprosjektet OPPTRE skal vi gjennomføre en arkitektkonkurranse for tverrfaglige team der målet er å utvikle nytenkende løsninger for oppgradering til nesten nullenerginivå med fokus på arkitektur, bokvalitet, energibruk, energiproduksjon, karbon-fotavtrykk og lave kostnader​.

For at arkitektkonkurransen skal bli mest mulig realistisk, ønsker vi å komme i kontakt med boligeiere som vil stille sitt hus til disposisjon for konkurransen. Hvis du synes dette høres interessant ut, må du svarer på spørsmålene i påmeldingsskjemaet. Svarene dine vil først og fremst bli brukt som et grunnlag for å velge ut mellom 3 og 6 hus til arkitektkonkurransen. I tillegg har vi noen spørsmål som kan gi oss mer kunnskap om hvilken motivasjon som ligger bak ønsket om energioppgradering blant ulike kategorier av boligeiere.

Hva innebærer det for deg å delta?

Hvis du/dere blir valgt ut til å delta vil du og din familie få et arkitekttegnet forslag til energioppgradering. Forslaget er kostnadsberegnet og det blir gitt en grundig vurdering av mulighetene for oppgradering av huset ditt med forbedret bokvaliteter, arkitektonisk uttrykk og energistandard.

Noen av spørsmålene gjelder fakta om huset ditt: Strømforbruk, areal, byggeår, husprodusent (hvis det er et kataloghus/typehus) eller arkitekt, konstruksjonstype mm. Det kan derfor være greit å se gjennom hele skjemaet først og lete opp den nødvendige informasjonen før du starter utfyllingen. Du må laste opp minst 1, maks 4 foto av huset og gjerne tegninger også.

I tilfelle det blir aktuelt å kontakte deg for ytterligere opplysninger og en evt. deltakelse i arkitektkonkurransen, trenger vi e-post adressen din og gjerne telefonnummer.  Så snart vi har gjort det endelige utvalget av hus som skal inngå i arkitektkonkurransen, vil e-postadresse og telefonnummer bli slettet for de som ikke blir utvalgt. Det vil skje senest 31.12.2019.

Ditt personvern

Vi vil bare bruke opplysningene om deg til formålene som er beskrevet over. Vi behandler opplysningene konfidensielt og i samsvar med personvernregelverket.  NSD – Norsk senter for forskningsdata AS – har vurdert at behandlingen av personopplysninger i dette prosjektet er i samsvar med personvernregelverket.

Så lenge du kan identifiseres i datamaterialet, har du rett til:

  • innsyn i hvilke personopplysninger som er registrert om deg
  • å få rettet personopplysninger om deg
  • få slettet personopplysninger om deg
  • få utlevert en kopi av dine personopplysninger (dataportabilitet)
  • å sende klage til personvernombudet eller Datatilsynet om behandlingen av dine personopplysninger

Hvor kan du finne ut mer?

Hvis du har spørsmål til studien, eller ønsker å benytte deg av dine rettigheter, ta kontakt med:

Samtykke

Hvis du klikker på send i påmeldingsskjemaet samtykker du til at opplysninger du oppgir blir brukt slik det er beskrevet. Du kan likevel velge å trekke samtykket tilbake uten å oppgi noen grunn. Send i så fall en e-post til opptre@sintef.no. Alle opplysninger om deg vil da bli slettet.

Plan for gjennomføring

28. juni 2019: Invitere boligeiere til å delta med huset sitt i arkitektkonkurransen
15. august: Påmeldingsfrist for boligeiere
16. september: Valg av 3 – 6 hus som får tilbud om å delta
16. september: Invitere arkitekter til å søke prekvalifisering for parallelloppdrag (doffin)
7. oktober: Frist for søknad om prekvalifisering
21. oktober: Valg av inntil 6 arkitekt-team med rådgiver og/eller byggmester
November til februar 2020: Konkurranseperiode med to workshops
Mars: Frist for innlevering av arkitektkonkurransen
Mars – april: Juryering og premiering

Planen kan bli justert.

 

Prekvalifisering for arkitekter

Utlysning kommer på Doffin i september. Vi ønsker både unge (gjerne Wildcard arkitekter) og etablerte arkitekter som deltagere. Opptil seks team vil bli valgt. Arkitektkonkurransen gjennomføres i samarbeid med NAL.

Arkitektteam med arkitektfirma, rådgivere og/eller byggmester inviteres til å søke om prekvalifisering for honorert parallelloppdrag. Oppdraget omhandler et dagsaktuelt og viktig tema: Energioppgradering og arkitektonisk forbedring av etterkrigstidens norske småhus. Resultatene fra konkurransen vil inngå i forskningsprosjektet OPPTRE og vil bli publisert som en del av dette. Deltakelse i oppdraget vil, i tillegg til å være faglig utfordrende i seg selv, gi kompetanseutvikling gjennom to workshops med følgende program:

Workshop 1 blir et oppstartsmøte med informasjon om:

  • Tilnærming til oppgaven
  • Oppgradering mot nesten nullenerginivå
  • Ventilasjonsløsninger
  • Beregning av energibruk, klimafotavtrykk og kostnader
  • Faglige bidrag fra partnere i OPPTRE

Workshop 2 blir et underveis-møte hvor teamene får diskutere sine løsninger og beregninger med OPPTRE-forskerne i separate rom.

Samarbeid med Enova

Arkitektkonkurransen gjennomføres i samarbeid med Enova.

Om OPPTRE

Energioppgradering av småhus i tre til nesten nullenerginivå – hovedsiden

Tema – arbeidspakke 1 til 6

Energioppgradering – rapporter og nettsider